menu close menu

Quod sancti Bernardi

20 sierpnia 1923 – 20 sierpnia 2023

100. rocznica

wydania Listu Apostolskiego

„Quod sancti Bernardi”,

w którym papież Pius XI ogłosił św. Bernarda z Menthon

patronem mieszkańców Alp oraz alpinistów i wspinaczy górskich.

1123 – 2023

900. rocznica

kanonizacji św. Bernarda z Menthon

 

 

LIST APOSTOLSKI

DO NAJCZCIGODNIEJSZEGO OJCA

JEGO EKSCELENCJI FLORENT DU BOIS DE LA VILLERABEL,

BISKUPA ANNECY:

O ŚWIĘTYCH OBCHODACH USTANOWIONYCH

KU CZCI ŚWIĘTEGO BERNARDA Z MENTHON

PIUS XI, PAPIEŻ

CZCIGODNY BRACIE,

POZDROWIENIE I APOSTOLSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Ponieważ podczas obchodów świętego Bernarda z Menthon oznakami pobożności i świętej radości przygotowujesz kultywowanie [jego] pamięci, to sam rozumiesz, jak miłe i jak przyjemne to będzie dla Nas wydarzenie: jako że już dawno mieliśmy zwyczaj, żeby ozdoba i światło imienia chrześcijanina było wzbogacane tak bardzo jakimś staraniem, żeby [go] czcić, teraz, na tej Katedrze świętego Piotra ustanowieni, bardzo chętnie korzystamy słusznie z tej sposobności, aby umocnić wśród ludzi jego chwałę powagą Naszego autorytetu. (…)

Przeto przy okazji [i] sposobności tychże uroczystości, My, aby pełnią władzy apostolskiej rozszerzyć kult tak wielkiego męża, od początku szerzący się wśród ludów alpejskich i następnie niezaniechany w żadnym czasie, ustanawiamy świętego Bernarda z Menthon jako niebieskiego Patrona nie tylko czy to dla mieszkańców, czy to wędrowców Alp, lecz także dla tych, którzy ćwiczą się poprzez wspinanie się na ich szczyty. (…)

Ogłoszone w Rzymie u Świętego Piotra, dnia 20 miesiąca sierpnia 1923 [roku], w drugim roku naszego pontyfikatu.

Pius XI, Papież

 

https://www.youtube.com/watch?v=I1K5p8a9vsc

 

http://poloniachristi.pl/produkt/quod-sancti-bernardi/

https://capitalbook.com.pl/pl/p/Quod-Sancti-Bernardi/5604

https://wds.pl/rozne-quod-sancti-bernardi,c44,p3295,pl.html

https://familis.pl/encykliki-adhortacje-apostolskie-listy-pasterskie/quod-sancti-bernardi-pius-xi-list-apostolski

20/08/2023 | Fundacja, komunikaty, Kościół | 0