menu close menu

Kościół

Możliwość komentowania De Psalterio Beatæ Mariæ Virginis została wyłączona

De Psalterio Beatæ Mariæ Virginis

[św. Dominik] „wymyślił łatwy i dla wszystkich dostępny, a wysoce pobożny sposób proszenia i błagania Boga, nazywany Różańcem lub Psałterzem Błogosławionej Maryi Panny…”

read more
Możliwość komentowania 700-lecie Bulli o Przywileju Sobotnim została wyłączona

700-lecie Bulli o Przywileju Sobotnim

Jan, papież, sługa sług Bożych, wszystkim, a w szczególności każdemu wiernemu Chrystusowemu, zbawienie i apostolskie błogosławieństwo. Na pokornej modlitwie…

read more