menu close menu

komunikaty

Możliwość komentowania De Psalterio Beatæ Mariæ Virginis została wyłączona

De Psalterio Beatæ Mariæ Virginis

[św. Dominik] „wymyślił łatwy i dla wszystkich dostępny, a wysoce pobożny sposób proszenia i błagania Boga, nazywany Różańcem lub Psałterzem Błogosławionej Maryi Panny…”

read more
0 comments

Izba Pamięci Rozalii Celakówny

Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Fundacji! Dziś, w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, z radością przekazuję wiadomość o inicjatywie zbudowania Izby Pamięci Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny przy kościele w Jachówce. Ona sam chciała być za swojego ziemskiego życia nieznaną. W swoich Wyznaniach, właśnie pod datą Święta Wniebowstąpienia Pańskiego, zanotowała: zobaczyłam w kącie miejsce skryte, więc tam usiadłam tak, […]

read more
0 comments

Regna nobis Christe!

U progu lat 20. XXI wieku, wśród rozlicznych form modlitwy i niezliczonych dróg pobożności wskazanych przez wielkich świętych Kościoła, dusza katolicka może spokojnie odnaleźć swoją ścieżkę do zjednoczenia z Miłością Bożą, a przez to samemu uświęcić się i innych do Serca Bożego przyprowadzić. Również i owce, które zagubiły prawdziwe pastwiska, a także i ci, którzy […]

read more