menu close menu

Fundacja

0 comments

Quod sancti Bernardi

20 sierpnia 1923 – 20 sierpnia 2023 100. rocznica wydania Listu Apostolskiego „Quod sancti Bernardi”, w którym papież Pius XI ogłosił św. Bernarda z Menthon patronem mieszkańców Alp oraz alpinistów i wspinaczy górskich. 1123 – 2023 900. rocznica kanonizacji św. Bernarda z Menthon     LIST APOSTOLSKI DO NAJCZCIGODNIEJSZEGO OJCA JEGO EKSCELENCJI FLORENT DU BOIS […]

read more
Możliwość komentowania De Psalterio Beatæ Mariæ Virginis została wyłączona

De Psalterio Beatæ Mariæ Virginis

[św. Dominik] „wymyślił łatwy i dla wszystkich dostępny, a wysoce pobożny sposób proszenia i błagania Boga, nazywany Różańcem lub Psałterzem Błogosławionej Maryi Panny…”

read more