menu close menu

De Psalterio Beatæ Mariæ Virginis

De Psalterio Beatæ Mariæ Virginis

Consueverunt Romani Pontifices, Brewe różańcowe św. Piusa V, papieża

Cum sicut accepimus, Brewe różańcowe papieża Pawła V

List Nuncjusza Apostolskiego bp. Claudio Rangoni

Wydając książkę De Psalterio Beatæ Mariæ Virginis, Fundacja realizuje swoje cele statutowe i nie zarabia na sprzedaży tejże pozycji. Cena podyktowana jest kosztami druku, wysyłką zarówno egzemplarzy obowiązkowych, jak i prezentowych do wielu bibliotek w Polsce, prowizją sprzedawców oraz wysyłką książek do różnych polskich bibliotek na świecie, m. in. do Wilna, Paryża, Londynu czy kilku w Ameryce Północnej. Kupując książki wspierasz zatem rozpowszechnianie katolickich treści.

Zamów już dziś!

http://poloniachristi.pl/produkt/de-psalterio-beatae-mariae-virginis/

https://3dom.pro/19350-de-psalterio-beatae-mariae-virginis.html

https://multibook.pl/pl/p/De-Psalterio-Beatae-Mariae-Virginis/13609

https://capitalbook.com.pl/pl/p/De-Psalterio-Beatae-Mariae-Virginis/5603

https://familis.pl/encykliki-adhortacje-apostolskie-listy-pasterskie/psalterz-blogoslawionej-maryi-panny-de-psalterio-beatae-mariae-virginis

[św. Dominik] „wymyślił łatwy i dla wszystkich dostępny, a wysoce pobożny sposób proszenia i błagania Boga, nazywany Różańcem lub Psałterzem Błogosławionej Maryi Panny, którym ta sama Najświętsza Panna jest wielbiona poprzez Pozdrowienie Anielskie powtórzone wedle liczby [psalmów] Psałterza Dawidowego sto pięćdziesiąt razy i przeplatane po każdej dziesiątce Modlitwą Pańską z ustalonymi rozważaniami przedstawiającymi całe życie tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

Consueverunt Romani Pontifices, św. Pius V

 

„Również wszystkim wiernym płci obojga, którzy też szczerze pokutują i wyspowiadali się oraz zostali pokrzepieni Komunią Świętą, którzy kościół lub oratorium czy kaplicę któregoś ze wspomnianych Bractw, w pierwszą niedzielę października, podczas której ma zwyczaj uroczyście odmawiać Najświętszy Różaniec od pierwszych nieszporów aż do zachodu słońca, tego dnia każdego roku niech pobożnie nawiedzają i niech tam zanoszą pobożne modlitwy do Boga w intencji zgody władców chrześcijańskich, wykorzenienia herezji i wywyższenia Świętej Matki Kościoła oraz niech pobożnie dołączają się do procesji zazwyczaj tworzonej w tym dniu przez wspomnianych Współbraci przez większe ulice miast i miasteczek, za co udzielamy podobnie wcześniej wzmiankowanym współbraciom odpustu zupełnego i odpuszczenie wszystkich ich grzechów miłosiernie w Panu, a innym, nie będącym Współbraćmi, za to [udzielamy odpustu] dziesięć lat oraz tyle samo kwadragen darujemy wedle nałożonych na nich czy kiedy indziej w jakiś sposób należnych pokut pod zwykłymi warunkami określonymi przez Kościół.

Cum sicut accepimus, papież Paweł V

 

01/10/2022 | Fundacja, komunikaty, Kościół, Polska | Możliwość komentowania De Psalterio Beatæ Mariæ Virginis została wyłączona