menu close menu

Izba Pamięci Rozalii Celakówny

Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Fundacji!

Dziś, w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, z radością przekazuję wiadomość o inicjatywie zbudowania Izby Pamięci Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny przy kościele w Jachówce. Ona sam chciała być za swojego ziemskiego życia nieznaną. W swoich Wyznaniach, właśnie pod datą Święta Wniebowstąpienia Pańskiego, zanotowała: zobaczyłam w kącie miejsce skryte, więc tam usiadłam tak, że mnie nikt nie mógł tam widzieć. Niewątpliwie nieznana za ziemskiego żywota, musi dziś zostać ukazana, bo nie zapalił Bóg jej światła, aby je umieścić pod korcem, ale aby świeciło wszystkim, którzy są w domu i – ośmielę się rzec – wszystkim, którzy błąkają się po bezdrożach, aby widząc te światło w oknie, dotarli do bezpiecznego schronienia. Miejsce poświęcone pamięci tej Służebnicy Bożej jest zatem potrzebne, aby nie tylko Rozalia była bardziej znana, ale by misja powierzona jej przez Pana Jezusa została wypełniona w naszej Ojczyźnie i w innych narodach świata. Poniżej publikuję zatem list Wielebnego ojca Władysława Kubika SJ, który wyjaśnia jak bezpośrednio można włączyć się w tę inicjatywę.

In Christo Rege,

Prezes Fundacji Polonia Christi

wizualizacja Izby Pamięci Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny

Czcigodni Czciciele Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny!

Dom Służebnicy Bożej, po powodzi w roku 2001, został poddany rozbiórce. Otrzymaliśmy jednak stosunkowo niedawno od Kurii Metropolitalnej w Krakowie mnóstwo przedmiotów z domu Rozalii (obrazy religijne, łóżka, piec, przedmioty kuchenne, stolik itp.) W porozumieniu z ks. Proboszczem z Jachówki doszliśmy do wniosku, że trzeba te ważne pamiątki zachować. I tak powstała myśl o wybudowaniu obok kościoła i plebanii Izby Pamięci. Izba miałaby dwie części: pokój z pamiątkami z domu Rozalii i miejsce na odpoczynek (stoliki, krzesła i mała kuchenka), by odwiedzający mogli zagotować wodę, napić się herbaty czy kawy. A trzeba powiedzieć, że sporo ludzi, pielgrzymów i turystów przybywa do Jachówki, aby się pomodlić i dowiedzieć więcej o Służebnicy Bożej.

Projekt Izby Pamięci jak widać wyżej jest gotowy, ale budowa wymaga wsparcia, więc zostało stworzone specjalne konto parafii Jachówka, na które każdy, kto czci Rozalię, może dorzucić grosz.

Oto konto:

Parafia pw. NSPJ w Jachówce

Tytuł przelewu: Darowizna na Izbę Pamięci Rozalii Celak

Dla rozliczeń krajowych: 03 8128 0005 0035 7250 2000 0030

Dla rozliczeń zagranicznych: PL 03 8128 0005 0035 7250 2000 0030

Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

Sam proces beatyfikacyjny posuwa się do przodu. Potrzebne materiały (positio) przeczytali w Rzymie historycy i dobrze ocenili zebrany materiał. Po wakacjach mają otrzymać to wszystko teologowie i kardynałowie, aby w roku 2021 mogło dojść do Kongresu na temat heroiczności cnót Rozalii. Gdy to nastąpi Rozalia już będzie Czcigodną Służebnicą. Módlmy się o ewidentny cud, bo to bardzo przyspieszyłoby beatyfikację.

Z kapłańskim pozdrowieniem i błogosławieństwem,

Ks. Władysław Kubik SJ

21/05/2020 | komunikaty | 0