menu close menu

Resurréxit, sicut dixit, allelúia!

Sepúlcrum Christi vivéntis et glóriam vidi resurgéntis.

Bracia i Siostry!

Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu została najpierw przekazana niewieście, która upadła i apostołowi, który się zaparł; jednak obydwoje wyrazili skruchę. Łzy żalu i pragnienie przebaczenia zostały przyjęte. Wielki Tydzień i Wielkanoc Roku Pańskiego 2020 przyszło nam przeżywać w trudnym czasie. Niemożliwość słuchania Mszy świętej w kościele czy przyjmowania naszego Pana Jezusa Chrystusa w Komunii świętej są dla wielu Wiernych niezrozumiałe i bolesne; i słusznie, gdyż zabrano Pana mego i nie wiem gdzie Go położono. Te trudne tygodnie Wielkiego Postu oraz radość Zmartwychwstania, przeżywana przez wielu samotnie, są wezwaniem do przyjęcia postawy Marii Magdaleny i Piotra; postawy skruchy i pokuty za popełnione grzechy oraz refleksji nad dotychczasowym życiem. Cisza Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty są już jednak za nami.

Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się w nim i weselmy!

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem… Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł, zgodnie z Pismem, za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu.

Wszystkim Przyjaciołom i Dobrodziejom Fundacji Polonia Christi składam serdeczne życzenia wiary i nadziei, bo wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja skierowane są ku Bogu, ale także miłości i odwagi; skoro już dusze swoje uświęciliście będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie.

Prezes Fundacji Polonia Christi

12/04/2020 | życzenia | 0