menu close menu

życzenia

Możliwość komentowania In Nativitate Domini. została wyłączona

In Nativitate Domini.

Dum médium siléntium tenérent ómnia, et nox in suo cursu médium iter háberet, omnípotens Sermo tuus, Dómine, de cœlis a regálibus sédibus venit. Radując się faktem, że Wszechmocne Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas, składamy życzenia wszystkim Przyjaciołom oraz Dobrodziejom i Ofiarodawcom Fundacji Polonia Christi! Niech radość i zaduma nad Bogiem, który się […]

read more
0 comments

Resurréxit, sicut dixit, allelúia!

Bracia i Siostry! Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu została najpierw przekazana niewieście, która upadła i apostołowi, który się zaparł; jednak obydwoje wyrazili skruchę. Łzy żalu i pragnienie przebaczenia zostały przyjęte. Wielki Tydzień i Wielkanoc Roku Pańskiego 2020 przyszło nam przeżywać w trudnym czasie. Niemożliwość słuchania Mszy świętej w kościele czy przyjmowania naszego Pana Jezusa Chrystusa w […]

read more