menu close menu

Regna nobis Christe!

U progu lat 20. XXI wieku, wśród rozlicznych form modlitwy i niezliczonych dróg pobożności wskazanych przez wielkich świętych Kościoła, dusza katolicka może spokojnie odnaleźć swoją ścieżkę do zjednoczenia z Miłością Bożą, a przez to samemu uświęcić się i innych do Serca Bożego przyprowadzić. Również i owce, które zagubiły prawdziwe pastwiska, a także i ci, którzy nie poznali jeszcze Dobrego Pasterza, mogą – za łaską Bożą oraz dzięki modlitwie i przykładowi dusz gorliwych – nawrócić się na właściwą ścieżkę, aby iść za Tym, który sam jest Drogą, Prawdą i Życiem, korzystając z zaproponowanych już form pobożnych.

Nie wydaje się zatem konieczne zakładanie kolejnego nowego ruchu czy apostolatu, ale raczej praca nad tym, aby po pierwsze ukazywać złoty potok Tradycji katolickiej, gdyż w niej jednej jest wieczysta niespożytość, a po wtóre, by wskazywać piękno tradycji polskiej, albowiem ona nie tylko ma łaskę czerpania – i to już od dziecięciu wieków – z czystego źródła Tradycji, ale niejednokrotnie była też naturalnym początkiem wielu maleńkich dopływów tegoż złotego potoku.

Fundacja Polonia Christi, której Statut spisany został 27 października Roku Pańskiego 2019, w Święto Chrystusa Króla, i która została następnie ustanowiona 31 października, w Wigilię Święta Wszystkich Świętych, pragnie pokornie włączyć się w tę pracę; ad maiorem Dei gloriam, dla uświęcania dusz i ku chwale ziemskiej Ojczyzny.

01/11/2019 | komunikaty | 0