menu close menu

Author Archive

Możliwość komentowania De Psalterio Beatæ Mariæ Virginis została wyłączona

De Psalterio Beatæ Mariæ Virginis

[św. Dominik] „wymyślił łatwy i dla wszystkich dostępny, a wysoce pobożny sposób proszenia i błagania Boga, nazywany Różańcem lub Psałterzem Błogosławionej Maryi Panny…”

read more
Możliwość komentowania 700-lecie Bulli o Przywileju Sobotnim została wyłączona

700-lecie Bulli o Przywileju Sobotnim

Jan, papież, sługa sług Bożych, wszystkim, a w szczególności każdemu wiernemu Chrystusowemu, zbawienie i apostolskie błogosławieństwo. Na pokornej modlitwie…

read more
Możliwość komentowania In Nativitate Domini. została wyłączona

In Nativitate Domini.

Dum médium siléntium tenérent ómnia, et nox in suo cursu médium iter háberet, omnípotens Sermo tuus, Dómine, de cœlis a regálibus sédibus venit. Radując się faktem, że Wszechmocne Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas, składamy życzenia wszystkim Przyjaciołom oraz Dobrodziejom i Ofiarodawcom Fundacji Polonia Christi! Niech radość i zaduma nad Bogiem, który się […]

read more