menu close menu
  • szerzenie czci Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask
  • troska o społeczne panowanie Chrystusa Króla
  • służba Tradycji katolickiej
  • podtrzymywanie tradycji narodowych oraz pielęgnowanie polskości
  • działanie na rzecz współpracy narodów i państw w duchu "christianitas"
  • prowadzenie działalności ewangelizacyjnej i rekolekcyjnej